Categories
Notícies

Informació sobre la recollida de residus industrials o comercials

Alguns de vosaltres ens heu informat que heu rebut càrrecs de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en concepte de recollida de residus o que porteu temps pagant aquest servei a l’Ajuntament, quan aquesta és una feina que les empreses contractem amb un gestor autoritzat i per tant l’Ajuntament no ens presta aquest servei.

Això fa que, en aquests casos, estiguem duplicant la despesa!

Segons ens han informat des de l’Ajuntament, aquests cobraments venen regulats per l’Ordenança Fiscal XIII, que estableix el preu públic per la prestació del servei de recollida de residus industrials i que determina que les empreses hem d’acreditar, davant l’Ajuntament, que complim amb aquesta obligació per estar exemptes de pagament.

Desprès de varies converses amb l’Ajuntament, us volem informar dels passos a seguir segons el supòsit en el que us trobeu:

A) HEU REBUT UNA NOTIFICACIÓ O HEU ESTAT PAGANT AQUEST SERVEI

Podeu fer la reclamació dels pagaments que heu fet des de l’exercici 2021 fins ara.

Per fer aquesta reclamació heu de demostrar que aquest servei el teniu contractat amb un gestor extern autoritzat. Aquesta constància la podeu demostrar amb una certificació que ha de ser emesa per l’empresa proveïdora de serveis per tots els anys que voleu reclamar. Heu de presentar-la a l’Ajuntament mitjançant registre d’entrada, amb instància genèrica.

Aquest tràmit es pot fer on-line en aquest enllaç https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=15001, o presencialment al registre d’entrada del mateix Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb cita prèvia.

B) REGISTRE ANUAL

Totes les empreses que tenim activitat a Cornellà i que generem residus comercials o industrials, hem de  demostrar que tenim contractada un gestor extern autoritzat.

Aquesta certificació ha de ser emesa per l’empresa proveïdora de serveis i ha de tenir una vigència mínima d’un any del període impositiu corresponent. Hem de presentar-la a l’Ajuntament entre l’1 i el 31 de març de cada exercici, mitjançant registre d’entrada, amb instància genèrica.

Aquest tràmit es pot tramitar on-line https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=15001, o presencialment al registre d’entrada del mateix Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb cita prèvia.

Important: per tal de fer el seguiment d’aquestes reclamacions pels cobraments indeguts, si us plau envieu-nos còpia del registre d’entrada del tràmit per email a info@cornellaempresarial.com

Quedem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment addicional.

La Junta