Treballant pels empresaris i empresàries de Cornellà de Llobregat

Construïm l’Associació Cornellà Empresarial

El projecte de crear una associació dels polígons industrials de Cornellà va començar l’any 2019, de la mà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC). Un any més tard, el 18 de novembre del 2020, deu empreses vam constituir l’Associació Cornellà Empresarial.

Actualment l’Associació té més de 30 empreses associades.

Missió

Defensar els interessos de les empreses dels polígons de Cornellà davant de les administracions públiques i afavorir la convivència entre les empreses i la ciutadania, perquè tots fem ciutat.

Objectius

Canalitzar la necessitat ol‟interès del col·lectiu empresarial amb l‟Ajuntament i la resta d‟administracions públiques, amb l‟objectiu d‟establir convenis de col·laboració per impulsar projectes amb recursos econòmics provinents d‟ajuts públics, subvencions o altres vehicles de finançament públic – privat.

Aconseguir millorar els nostres polígons, establint aquests convenis de col·laboració.

Impulsar actuacions d’agregació de la demanda en determinats serveis i subministraments per aconseguir estalvis per a les empreses associades.

Visió

Per la representativitat que té el municipi de Cornellà a la comarca del Baix Llobregat, i per la força del teixit empresarial, ens volem convertir en referents dins del conjunt d’associacions empresarials de Catalunya.

Valors

  • Cooperació i col·laboració.
  • Transparència.
  • Sostenibilitat.
  • Responsabilitat social.

Cornellà Empresarial som una associació alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i compromesos amb l’agenda 2030.


avantages cornellà empresarial

Construint l’Associació

El projecte de crear una associació dels polígons industrials de Cornellà va començar l’any 2019, de la mà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC)
grup empresaris cornellà de llobregat

Necessitem ser més empreses per aconseguir tot el que volem

Luis Martínez de San Vicente Oliveras, President de Cornellà Empresarial